Advocatenkantoor Bouwman behandelt zaken voor cliënten zowel op betalende basis als op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

Toevoeging (‘pro deo’)
Als uw inkomen de wettelijke grenzen niet overschrijdt, zal worden gekeken of u op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (een “toevoeging”) juridische bijstand kunt krijgen. Het recht op een toevoeging hangt af van de hoogte van het inkomen en het belang van de zaak. Advocatenkantoor Bouwman regelt de toevoegingsaanvraag, waarvoor alleen uw BSN en adres nodig zijn.

Het is mogelijk dat u wel een eenmalige inkomensafhankelijke eigen bijdrage moet voldoen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand www.rvr.org.

Detentie / minderjarige
Als u in voorlopige hechtenis zit of heeft gezeten, kan de rechtsbijstand geheel kosteloos zijn. Ditzelfde geldt als de rechtszoekende minderjarig is.

Uurtarief / vaste prijsafspraak
Als  u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, of als u liever op betalende basis door uw advocaat wordt bijgestaan, zullen vooraf afspraken gemaakt worden over de kosten. Dit kan rechtsbijstand op basis van een uurtarief zijn, of een vaste totaal-prijsafspraak voor de hele procedure.