JEUGDRECHT

Mr Bouwman is gespecialiseerd advocaat op het gebied van jeugdzaken en heeft jarenlange ervaring. Dit is zowel op het terrein van jeugdstrafzaken als civiele jeugdzaken (uithuisplaatsing en  ondertoezichtstelling, oftewel: OTS).

JEUGDSTRAFRECHT

Het jeugdstrafrecht is een aparte specialisatie binnen het jeugdrecht. De zaken worden behandeld bij de kinderrechter.  Alleen advocaten die aan strenge specialisatie-eisen voldoen, kunnen minderjarigen bijstaan.
Mr Bouwman is al sinds 2004 actief als advocaat in jeugdstrafzaken en behartigt daarbij de belangen van de minderjarigen door heel Nederland. Zij vindt daarbij duidelijkheid en begrijpelijkheid voor de minderjarige heel erg belangrijk. Het is erg ingrijpend voor een jongere om met het strafrecht in aanraking te komen, en mr Bouwman vecht daarbij voor de belangen van haar jeugdige cliënten.

CIVIEL JEUGDRECHT

Mr Bouwman is eveneens actief op het gebied van het civiele jeugdrecht. Daarbij kan het gaan om (gesloten) uithuisplaatsing van een minderjarige, en om ondertoezichtstelling.

Bij ondertoezichtstelling treedt mr Bouwman regelmatig op voor de minderjarige zelf. Ook staat zij vaak ouders bij, die zich tegen een verzochte ondertoezichtstelling verzetten en daarbij een advocaat willen inschakelen, die mee gaat naar de zitting en daar voor de ouders het woord voert. De overheid wil zich dan  gaan mengen in de opvoeding en begeleiding van uw kinderen. Of deze zelfs in een jeugdinrichting plaatsen. Dit is een zeer ingrijpende en vergaande bemoeienis, waarbij diep wordt ingegrepen in het gezinsleven. Mr Bouwman is zeer ervaren in civiele jeugdzaken en kan u of uw kind specialistische rechtsbijstand geven.

Het jeugdrecht is de afgelopen jaren zeer ingrijpend veranderd. Mr Bouwman heeft de kennis en ervaring om u in alle soorten jeugdzaken te adviseren en bij te staan.