Als uw VOG na aanvraag wordt geweigerd, zal dit vaak enorme gevolgen hebben. Een baan die u al heeft kunt u dreigen te verliezen, of u kunt niet meer in aanmerking komen voor een nieuw beoogde functie. Vaak is er al in geïnvesteerd en zou een weigering van de VOG zeer grote maatschappelijke en financiële gevolgen teweeg brengen.

Mr Bouwman is een van de experts op het gebied van de VOG in Nederland.
Zij voert al sinds 2004 met succes procedures voor haar cliënten tegen weigering van de VOG.

Zelfs in ogenschijnlijk uitzichtloze situaties is het Mr Bouwman gelukt voor haar cliënten de VOG alsnog te verkrijgen. Daarbij gaat het zowel om particulieren als om ondernemers die Mr Bouwman met succes heeft bijgestaan.
U kunt contact opnemen voor advies, wanneer u een ‘ voornemen tot weigering’  heeft ontvangen, of wanneer uw VOG daadwerkelijk is geweigerd.

De procedure die open staat is eerst het indienen van een zienswijze, en daarna bezwaar, en indien nodig beroep. Sinds april 2004 is de afgifte van de Verklaring Omtrent het Gedrag (=VOG) gecentraliseerd. De aanvragen worden behandeld door het Centraal Orgaan VOG in Den Haag. Als u in bezwaar gaat, vindt hier de hoorzitting plaats, waar u met uw advocaat naartoe kunt.

De kans om alsnog uw VOG te verkrijgen zal aanzienlijk toenemen als u zich laat bijstaan en adviseren door een gespecialiseerd VOG-advocaat.

U kunt voor nadere informatie ook terecht op de website: www.mijnVOG.nl